STROKOVNI SODELAVCI

Svetovalna služba

Lucija Černivec

psihologinja

pismo lucija.cernivec@os-bled.si

telefon04 5780 627


Vesna Kordež

socialna pedagoginja

pismovesna.kordez@os-bled.si

telefon04 5780 628

 

Dodatna strokovna pomoč

Jana Černe

dodatna strokovna pomoč

pismo jana.cerne@os-bled.si

telefon031 208 504


Tjaša Furlan

dodatna strokovna pomoč

pismotjasa.furlan@os-bled.si

telefon/


Anja Cesar

dodatna strokovna pomoč

pismo anja.cesar@os-bled.si

telefon/


Špela Starič

dodatna strokovna pomoč

pismospela.staric@os-bled.si

telefon/


Tina Koselj

dodatna strokovna pomoč

pismotina.koselj@os-bled.si

telefon/


   

   

   

Knjižnica

Andrej Jalen

 

dom

knjižničar

pismoandrej.jalen@os-bled.si


Korošec Kavčič Rajka

 

dom

knjižničarka

04 578 06

pismorajka.korosec-kavcic@os-bled.si

 

Vodja inforamcijske dejavnosti


Rok Ponikvar

 

domorganizator informacijske dejavnosti

pismorok.ponikvar@os-bled.si

 

Spremljevalec


Peter Popović

domspremljevalec

pismopeter.popovic@os-bled.si