V zadnji triadi (7., 8., 9. razred) devetletne osnovne šole so del rednega pouka tudi obvezni izbirni predmeti.

Obvezni izbirni predmeti po razredih:

IZBIRNI PREDMETI 7. R

IZBIRNI PREDMETI 8. R

IZBIRNI PREDMETI 9. R

Navodila_spletna prijava na predmete