Roditeljski sestanki

Letno praviloma organiziramo vsaj dva roditeljska sestanka:

  • v začetku šolskega leta razrednik predstavi delo v šoli,
  • na drugem roditeljskem sestanku se analizira delo v oddelku.

V primeru, da bo šola organizirala še kakšen roditeljski sestanek, boste o tem pisno obveščeni.

 

1. razred

 

1)  Uvodni roditeljski sestanek

2) Analiza dela v 1. ocenjevalnem obdobju

 

2. razred

 

1)  Uvodni roditeljski sestanek

2) Analiza dela v 1. ocenjevalnem obdobju

 

3. razred

 

1)  Uvodni roditeljski sestanek

2)  Analiza dela v 1. ocenjevalnem obdobju

 

4. razred

 

1) Uvodni roditeljski sestanek

2) Analiza dela v 1. ocenjevalnem obdobju

 

 

5. razred

 

1) Uvodni roditeljski sestanek, predstavitev LDN

2) Analiza dela v razredu v 1. ocenjevalnem obdobju 

 

 

6. razred

 

1) Uvodni roditeljski sestanek

2) Analiza pedagoškega dela 

 

7. razred

 

1)  Uvodni roditeljski sestanek

2)  Analiza pedagoškega dela v 1. ocenjevalnem obdobju

 

8. razred

 

1)  Uvodni roditeljski sestanek

2)  Analiza pedagoškega dela v 1. ocenjevalnem obdobju

 

9. razred

 

1)  Uvodni roditeljski sestanek

2)  Analiza pedagoškega dela v 1. ocenjevalnem obdobju