Kulturna šola je državni projekt v osnovnih šolah, namenjen predvsem obšolskim dejavnostim s področja kulture, ki ima jasen cilj – dvigniti kvaliteto in obseg aktivnega in pasivnega kulturnega udejstvovanja učencev in njihovih staršev, starih staršev ter mentorjev.

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Slovenije ter društvom Geoss vsako leto objavi razpis za laskav naziv KULTURNA ŠOLA. Šola, ki si pridobi ta naziv, ga lahko uporablja tri leta. Komisija razdeli prijavljene šole v tri kategorije: velike šole, srednje velike in majhne šole. Morda je videti vse zelo preprosto, vendar se je potrebno z večletnim delom dokazati na mnogih področjih kulturnega življenja.

Komisija ocenjuje:

 • kulturno delovanje na vsaj treh področjih v zadnjih treh letih,
 • razvejanost kulturnih področjih,
 • število vključenih učencev v redne in obšolske kulturne dejavnosti,
 • udeležbo in doseganje vidnih rezultatov na revijah, srečanjih, festivalih in tekmovanjih (na lokalni, območni, regionalni, državni in mednarodni ravni),
 • obseg izvedenih kulturnih dogodkov za šolsko in zunanjo javnost,
 • način in obseg spodbujanja mentorskega dela za kulturna in umetniška področja.

Javni sklad za kulturne ljubiteljske dejavnosti Republike Slovenija, je tudi letos organiziral projekt Kulturna šola. S projektom so bili širši javnosti predstavljeni kakovostni dosežki osnovnih šol na področju kulture. Akcija spodbuja šole, da omogočajo ustvarjalnost mladih na različnih umetnostnih področjih, podpirajo njihov razvoj in skrbijo za dodatno izobraževanje učencev in mentorjev za kulturno dejavnost. Prejšnji naziv KUL šole nam je potekel, zato smo ponovno sodelovali v projektu, tokrat ločeno matična šola in obe podružnici. Ocenjevalna komisija nas je obvestila, da smo glede na oddano dokumentacijo vse tri šole uspešno prestale kandidacijski postopek in da se nam podeljuje naziv KUL šola za obdobje 2018- 2023. Naziv se lahko uporablja do 31. 8. 2023. Slavnostna podelitev nazivov je potekala 21. 9. 2018 v Mariboru in sicer na OŠ Franceta Prešerna in v SNG Opera in balet Maribor. Podelitve smo se udeležili Irena Kosmač, Nataša Ahačič, župan Janez Fajfar in trije devetošolci. Dopoldan je organizator za učence, mentorje, ravnatelje in župane pripravil različne umetniške delavnice in ogled mesta Maribor, popoldan pa je bila podelitev priznanj v mariborski operi. Podelitve se je udeležil tudi predsednik RS g. Borut Pahor. Poleg rednega naziva KUL šola, smo prejeli tudi posebno priznanje za KUL šolo s posebnimi zaslugami na mentorskem področju. Potrudili se bomo, da bomo tudi v bodoče kulturno delovali na številnih področjih.

V letošnjem projektu so sodelovali naslednji učitelji:

Sergeja Ažman Lapajne:

 • Malo likovno snovanje
 • Slikarska šola Bled
 • Slikanje na platno
 • Likovno snovanje 1, 2, 3

Damjana Piber, Saša Zupan: Noč z Andersenom

Mateja Sirk, Nuša Poljanec: Mednarodni projekt Trije jeziki – en oder

Mateja Sirk, Lidija Vidic, Magda Bogataj: natečaj Polepšajmo čebelam domovanje in spoznajmo čebele

Sara Petrič, Alma Stružnik:

 • Novinarsko literarna skupina – šolsko glasilo Lokvanj
 • Unescovi projekti

Metka Pazlar:

 • Dramski krožek
 • Gledališki klub

Alenka Šimnic, Jana Černe: Krtki vrtki in šolski EKO vrtiček

Irena Kosmač:

 • Pevska pripravnica
 • OPZ OŠ Bled
 • OPZ POŠ Ribno
 • MPZ OŠ Bled
 •  Mladi glasbeniki

Elizabeta Žnidaršič:

 • Lutkovni krožek – mlajši
 • Lutkovni krožek – starejši

Damjana Piber, Kristina M. Kodranov: Projekt treh šol – Bled, Beljak, Trbiž

POŠ Ribno (Meri Poklukar, Alenka Čeh, Blanka Valant, Meta Skumavec, Nuša Poljanec, Jožica Šorli):

 • Dramski krožek
 • Računalniško ustvarjalne delavnice
 • Recitacijski krožek
 • Pravljični krožek
 • OPZ POŠ Ribno
 • OFS Raglce
 • Čebelarski krožek
 • Šolski EKO vrtiček
 • Šolski radio
 • Planinsko naravoslovno turistični krožek
 • Športni krožek

POŠ Boh. Bela (Alenka Branc Demšar, Nataša Klinar, Veronika Koselj, Albina Svetina, Urška Beber):

 • Likovno ustvarjalni krožek
 • OPZ POŠ Boh. Bela – 1. in 2. razred
 • OPZ POŠ Boh. Bela – 3., 4. in 5. razred
 • Pravljični krožek
 • Plesna šola Miki

Kompletna dokumentacija se nahaja pri pomočnici ravnateljice Petri Tonejc.

 

vodja projekta Kulturna šola: Irena Kosmač

 

kulturna_logo

Javni sklad za kulturne ljubiteljske dejavnosti Republike Slovenija, je tudi letos organiziral projekt Kulturna šola. S projektom so bili širši javnosti predstavljeni kakovostni dosežki osnovnih šol na področju kulture. Akcija spodbuja šole, da omogočajo ustvarjalnost mladih na različnih umetnostnih področjih, podpirajo njihov razvoj in skrbijo za dodatno izobraževanje učencev in mentorjev za kulturno dejavnost. V projektu je s številnimi dejavnostmi sodelovala tudi naša šola. Slavnostni zaključek projekta je potekal 19.9.2014 v Brežicah. Organizator prireditve je bila poleg JSKD RS tudi OŠ Brežice, ki je nosilka naziva Kulturna šola Slovenije 2013. V preteklih treh šolskih letih se je na naši šoli odvilo več kot 80 kulturnih dejavnosti in dogodkov, v katere so bili vključeni skoraj vsi učenci, zaposleni, starši in lokalna skupnost. Kulturne aktivnosti so bile zelo raznolike, in so obsegale glasbeno, likovno, gledališko dejavnost, lutke, literaturo in novinarstvo in varovanje kulturne dediščine. Izvajali smo jih v okviru pouka, dni dejavnosti ter izven šolskih dejavnosti. Vsako leto učenci matične šole in obeh podružnic skupaj z mentorji pripravimo vsaj šest večjih prireditev za javnost, februarsko kulturno prireditev ob kulturnem prazniku ter vsaj en koncert glasbenega ustvarjanja. V šolskih prostorih se izvaja program Glasbene šole Radovljica, potekajo vaje MePZ Blejski odmev, občasno gostimo tudi Glasbeni center DoReMi. Poleg tega skozi šolsko leto pripravimo tudi druge manjše kulturne dogodke za javnost, kjer predstavimo še posebej ustvarjalne in zanimive rezultate dela z učenci na posameznem kulturnem področju. Predstavljamo tudi kulturne dogodke in dejavnosti v bližnjem in širšem okolju in spodbujamo učence, da se jih udeležijo in v njih sodelujejo. Kultura je na naši šoli področje, ki je zavestno kontinuirano vključeno v obvezni, razširjeni in nadstandardni program. Zaključne prireditve projekta Kulturna šola, se je udeležilo šest učencev OŠ Bled, POŠ Ribno in POŠ Boh. Bela, ravnateljica Nataša Ahačič ter mentorice Irena Kosmač, Meri Poklukar in Nataša Klinar. Dogajanje na zaključni prireditvi je bilo sestavljeno iz dopoldanskega in popoldanskega dela. V dopoldanskem delu so se naši učenci udeležili delavnic inštrumentalna glasba, gledališče in ples. Sledila je predstavitev dela v središču Brežic, kjer so se vse delavnice – plesna, folklorna, vokalno-glasbena, inštrumentalna, literarna, likovna in gledališka – povezale v enotno kulturno ustvarjalno celoto. Med delavnicami so si ravnatelji/ravnateljice in mentorji/mentorice ogledali razstavo v Posavskem muzeju na gradu Brežice. V popoldanskem delu pa je sledila svečana podelitev priznanj in razglasitev kulturne šole 2014 v brežiškem Domu kulture. Podelitev je s kulturnim programom popestrila OŠ Brežice, in sicer z muzikalom Čisto navaden dan, v katerem so moči združili učenci in učitelji šole gostiteljice. Pomembno misel šole je s prisotnimi delila tudi ravnateljica lanske nosilke laskavega naziva najkulturnejše šole, gospa Marija Lubšina Novak, saj je dejala: »Naj ne mine dan brez lepe sledi.« In danes so bile lepe, sončne sledi. OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled, POŠ Boh. Bela in POŠ Ribno so bile med 86 slovenskimi šolami, ki so za kulturno delovanje v preteklih treh letih prejele naziv Kulturna šola. Naziv lahko uporabljamo do 31. 8. 2017. V tem času bomo še naprej kulturno delovali in si prizadevali za raznoliko in kvalitetno izvajanje aktivnosti in programov s tega področja. Potrudili se bomo, da bodo pred OŠ Bled ter obema podružnicama obešene prejete zastave Kulturne šole, ki bodo obiskovalcem že na vhodu povedale, da se pri nas vedno kaj dogaja. Vsem učencem in mentorjem, ki so sodelovali v projektu – iskrene čestitke.

vodja projekta Kulturna šola: Irena Kosmač

 

Javni sklad za kulturne ljubiteljske dejavnosti Republike Slovenija, je tudi letos organiziral projekt Kulturna šola. S projektom so bili širši javnosti predstavljeni kakovostni dosežki osnovnih šol na področju kulture. Akcija spodbuja šole, da omogočajo ustvarjalnost mladih na različnih umetnostnih področjih, podpirajo njihov razvoj in skrbijo za dodatno izobraževanje učencev in mentorjev za kulturno dejavnost. V projektu je s številnimi dejavnostmi sodelovala tudi naša šola. Slavnostni zaključek projekta je potekal 19.9.2014 v Brežicah. Organizator prireditve je bila poleg JSKD RS tudi OŠ Brežice, ki je nosilka naziva Kulturna šola Slovenije 2013. V preteklih treh šolskih letih se je na naši šoli odvilo več kot 80 kulturnih dejavnosti in dogodkov, v katere so bili vključeni skoraj vsi učenci, zaposleni, starši in lokalna skupnost. Kulturne aktivnosti so bile zelo raznolike, in so obsegale glasbeno, likovno, gledališko dejavnost, lutke, literaturo in novinarstvo in varovanje kulturne dediščine. Izvajali smo jih v okviru pouka, dni dejavnosti ter izven šolskih dejavnosti. Vsako leto učenci matične šole in obeh podružnic skupaj z mentorji pripravimo vsaj šest večjih prireditev za javnost, februarsko kulturno prireditev ob kulturnem prazniku ter vsaj en koncert glasbenega ustvarjanja. V šolskih prostorih se izvaja program Glasbene šole Radovljica, potekajo vaje MePZ Blejski odmev, občasno gostimo tudi Glasbeni center DoReMi. Poleg tega skozi šolsko leto pripravimo tudi druge manjše kulturne dogodke za javnost, kjer predstavimo še posebej ustvarjalne in zanimive rezultate dela z učenci na posameznem kulturnem področju. Predstavljamo tudi kulturne dogodke in dejavnosti v bližnjem in širšem okolju in spodbujamo učence, da se jih udeležijo in v njih sodelujejo. Kultura je na naši šoli področje, ki je zavestno kontinuirano vključeno v obvezni, razširjeni in nadstandardni program. Zaključne prireditve projekta Kulturna šola, se je udeležilo šest učencev OŠ Bled, POŠ Ribno in POŠ Boh. Bela, ravnateljica Nataša Ahačič ter mentorice Irena Kosmač, Meri Poklukar in Nataša Klinar. Dogajanje na zaključni prireditvi je bilo sestavljeno iz dopoldanskega in popoldanskega dela. V dopoldanskem delu so se naši učenci udeležili delavnic inštrumentalna glasba, gledališče in ples. Sledila je predstavitev dela v središču Brežic, kjer so se vse delavnice – plesna, folklorna, vokalno-glasbena, inštrumentalna, literarna, likovna in gledališka – povezale v enotno kulturno ustvarjalno celoto. Med delavnicami so si ravnatelji/ravnateljice in mentorji/mentorice ogledali razstavo v Posavskem muzeju na gradu Brežice. V popoldanskem delu pa je sledila svečana podelitev priznanj in razglasitev kulturne šole 2014 v brežiškem Domu kulture. Podelitev je s kulturnim programom popestrila OŠ Brežice, in sicer z muzikalom Čisto navaden dan, v katerem so moči združili učenci in učitelji šole gostiteljice. Pomembno misel šole je s prisotnimi delila tudi ravnateljica lanske nosilke laskavega naziva najkulturnejše šole, gospa Marija Lubšina Novak, saj je dejala: »Naj ne mine dan brez lepe sledi.« In danes so bile lepe, sončne sledi. OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled, POŠ Boh. Bela in POŠ Ribno so bile med 86 slovenskimi šolami, ki so za kulturno delovanje v preteklih treh letih prejele naziv Kulturna šola. Naziv lahko uporabljamo do 31. 8. 2017. V tem času bomo še naprej kulturno delovali in si prizadevali za raznoliko in kvalitetno izvajanje aktivnosti in programov s tega področja. Potrudili se bomo, da bodo pred OŠ Bled ter obema podružnicama obešene prejete zastave Kulturne šole, ki bodo obiskovalcem že na vhodu povedale, da se pri nas vedno kaj dogaja. Vsem učencem in mentorjem, ki so sodelovali v projektu – iskrene čestitke.

vodja projekta Kulturna šola: Irena Kosmač