Na podlagi 45. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, 81/2006, 102/2007, 107/2010, 87/2011, 40/2012 – ZUJF, 63/2013 in 46/2016 – ZOFVI -L) morate starši v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

Za šolsko leto 2024/25 bomo vpisovali otroke, rojene v letu 2018.

Vpis bo potekal:

  • od 5. – 9. 2. 2024 in od 12. 2. – 16. 2. 2024 na OŠ prof. dr. Jospia Plemlja Bled