VODSTVO ŠOLE

Tanja Müller

ravnateljica

pismoinfo@os-bled.si

telefon04 5780 620


Petra Tonejc

pomočnica ravnateljice

pismopetra.tonejc@os-bled.si

telefon04 5780 622

Nataša Dovžan Markelj

pomočnica ravnateljice

pismonatasa.markelj@os-bled.si

telefon04 5780 623


Alenka Čeh

vodja podružnice Ribno

pismoalenka.ceh@os-bled.si

telefon04 5768 300


Nataša Klinar

vodja podružnice Bohinjska Bela

pismonatasa.klinar@os-bled.si

telefon04 5720 011

 

ADMINISTRACIJA


Tatjana Urbančič

tajnica

pismoinfo@os-bled.si

telefon04 5780 620


Petra Razinger

računovodkinja

pismoracunovodstvo@os-bled.si

telefon04 5780 624


 

knjigovodja

pismo

telefon04 5780 625