RAZŠIRJENI PROGRAM OSNOVNIH ŠOL (RaP)

S šolskim letom 2018/2019 smo se vključili v preizkus koncepta razširjenega programa gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje, ki bo trajal naslednja 3 leta. V programu bomo ponudili dodatne brezplačne ure športa in dali večji poudarek kulturi prehranjevanja ter varnosti in zdravju otrok. dejavnosti bodo potekale v času podaljšanega bivanja ter rednega pouka.

V tekočem šolskem letu v okviru razširjenega programa ponujamo:

Razred Dejavnost
1.       r Gibalne igre  1
  Bontonček
  Jutranja vadba
2.       r Otrok v gibanju
  ŠKL Med dvema ognjema
  Sproščanje z lutkami
  Mali veliki pokovci
3.       r Plesne delavnice
  ŠKL Med dvema ognjema
  Mali veliki pokovci
  Mali masterchef
  Gibalne igre 3
4.       r Plesne delavnice
  ŠKL Med dvema ognjema
  Pomagam pomagaš (branje, pomoč pri domačih nalogah in učenju)
  Mali masterchef (priprava popoldanske malice)
  Plezalne igre
5.       r ŠKL Med dvema ognjema
  Plesne delavnice
  Pomagam pomagaš (branje, pomoč pri domačih nalogah in učenju)
  Mali masterchef (priprava popoldanske malice)
  Plezalne igre
  Mediacija
6.       r ŠKL Med dvema ognjema
  Pomagam pomagaš (branje, pomoč pri domačih nalogah in učenju)
  Mediacija
6., 7., 8., 9. r Multiavanturist
6., 7., 8., 9. r Pomagam pomagaš (branje, pomoč pri domačih nalogah in učenju)
7., 8., 9. r Gledališče v gibu
7., 8., 9. r Z glavo v naravo
7., 8. r Miselne in družabne igre
Ribno 1., 2., 3., 4., 5. r Gibalne igre
Bohinjska Bela 1., 2., 3., 4., 5. r Gibalne igre

 

MNENJE UČENCEV O RAZŠIRJENEM PROGRAMU