Za učence iz Zasipa, Ribnega, Bodešč, z Bohinjske Bele, Rečice, Mlina in s Sela, je organiziran prevoz z avtobusi. Po sklepu Občine Bled imajo vsi učenci, ki nimajo zagotovljene varne poti v šolo, avtobusni prevoz brezplačen.