Jutranje varstvo je oblika vzgojnega dela z učenci, ki pred poukom potrebujejo varstvo. Učenci se vključujejo prostovoljno s prijavo staršev v okviru pravil, ki jih določa šola. Namenjeno je učencem prvega razreda in je glede na potrebe organizirano od 6.20 do 8.20.

Šola organizira podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda. Vanj se vključijo po končanem pouku, traja pa do 16.15. V času podaljšanega bivanja imajo učenci kosilo, izvajajo razne projekte, se sproščajo ob igri, napišejo domače naloge in opravijo druge šolske obveznosti. Če po otroka ne pridejo starši, lahko odhaja iz šole sam ali v spremstvu druge osebe samo s pisnim dovoljenjem staršev.