Prometno varnostno načrt OŠ Bled je izdelan z namenom, da se zagotovi otrokom čim večja varnost na prometnih površinah ob prihodu in odhodu v šolo, v času pouka, v času PB in varstva, ob ekskurzijah, izletih in drugih prireditvah šole. Skrb za varnost v prometu ni več samo stvar posameznika ali šole, ampak je obveza celotne družbe, tako z vidika same varnosti pri vključevanju v promet v vsakdanjem življenju kot tudi z vidika družbene samozaščite. Šola je ob teh prizadevanjih eden od pobudnikov, za večji uspeh pa je potrebno sodelovanje tudi zunanjih dejavnikov pri:

  • oceni prometne varnosti,
  • izdelavi prometno varnostnega načrta,
  • izvajanju prometno varnostnega načrta šole.

Osnovna šola ima izdelan načrt šolske poti za učence, ki:

  • prihajajo v šolo peš,
  • se vozijo v šolo s kolesom ali s posebnimi prevoznimi sredstvi (skiro, kotalke, rolke, rolerji); uporabljajo se lahko v cestnem prometu samo tam, kjer je dovoljena hoja pešcev oziroma vožnja s kolesi in ne smejo presegati hitrosti, s kakršno se gibljejo pešci.

VarnePotiBled

Povezava na dokument: Načrt šolskih poti OŠ Bled, POŠ Ribno in POŠ Bohinjska Bela – december 2022