Spoštovani starši,

obveščamo vas, da učencem, ki jim ni bilo možno razdeliti spričeval ob zaključku pouka, jih šola osebno vroči njim oziroma njihovim staršem v času od zaključka pouka do 28. junija in od 19. do 23. avgusta tekočega šolskega leta med 8.00 in 12.00.